Találkozások

Kasza - rendet vágnak a búzában. Kasza - kiegyenesítve ölnek vele a háborúban. Kasza - bioenergetika… Azt hiszem, a párhuzam az előbbiek alapján érthető. Mitől függ, hogy fegyver-e vagy áldás az adott eszköz, az adott képesség? Az embertől! Harasztosi László végtelen emberszeretete, segíteni akarása, jóindulata csodává tette a benne és körülötte rejlő energiát. Pedig tudjuk,hogy csodák nincsenek: ezek mind - mind világunkban, bennünk létező lehetőségek, csak zaklatott életünkben elrohanunk mellette. Harasztosi László megálljt int, gyógyulásra hív. Fogadják el segíteni akarását, mert őszinte emberbaráti szeretetéből fakad, s kivételes gyógyító erejével párosul.
 
Tisztelettel:
Dr. Taraczközi István - Magyar Természetgyógyászok Szövetségének elnöke
 
 

 
Több millió fényévnyire vagy tőlem, ANYÁM
Itt hagytál a valóság markában, ez fáj
Romos elmém hajt minden nap
Ami múlhat, az múlik gyorsan
Itt élsz velem a sejtek szövetek halmazában
S a szívembe marsz néha, hogy tudjam,
Itt vagy velem a bajban
Emberi méltósággal él e Földön, büszke fiad Németh Sándor

(Harasztosi László édesanyja emlékére)
Németh Nyiba Sándor - Költő


Mindaddig, amíg az embernek nincs igazán szüksége rá, nem hisz a csodákban. Míg az ember egészséges, hajlamos egy hanyag kézlegyintéssel, legjobb esetben egy elnéző mosollyal nyugtázni a 20. Század sámánjainak, a természetgyógyászok híres gyógyításairól szóló történeteket. S aztán mikor bekövetkezik a tragédia, amikor az orvostudomány tehetetlenül tárja szét kezeit a betegségben széthulló emberi lét előtt, a mindaddig oly racionális elme a gyógyulás leghalványabb reményével kecsegtető szalmaszálba is belekapaszkodna, legyen az bármely eredetű. Jómagam is sokáig azok közé tartoztam, akik csak a tudományosan bebizonyított , kézzelfogható dolgokban hittem. Mígnem elkövetkezett az a szomorú téli nap, amikor már nekem sem maradt más hátra végső kétségbeesésemben, mint az a bizonyos szalmaszál... 1994 elején édesapámat súlyos agyvérzéssel kórházba szállították. Mozgás- és beszédközpontja teljesen megbénult, bélműködése is leállt, a ritmustalan légzésen kívül semmiféle életjelet nem adott. Az orvosok - bár a lehetőségükhöz mérten mindent elkövettek gyógyulása érdekében - hamarosan úgy tájékoztattak bennünket, a kórházi ágyat aggódva- sírva körbeálló gyerekeit, hogy nincs semmiféle remény az életben maradására. Harasztosi Lacit akkor már ismertem. A szabadfogású birkózó válogatottnál, ahol jelenleg is vezetőedzői funkciót látok el, rövid ideig besegített a versenyzők sérüléseinek az energiaátadás elvén működő gyógykezelésébe. Amikor értesültem édesapám válságos egészségi állapotáról, felkerestem Lacit, aki a késő éjszakai óra ellenére is rögtön kész volt a segítségre. Kocsiba ültünk, s még azon az éjjelen Budapesttől több száz kilométeres távolságban megkapta édesapám az első bioenergia- kezelést. Másnapra megindult a bélműködése, többé nem kellett katéterezni sem. Néhány kezelés után a nyelve is forogni kezdett, felismert minket, lassacskán új erőre kapott. Olyannyira, hogy ma, két évvel a súlyos betegsége után képes az önálló életvitelre - már amennyire magát egy 81 éves férfiember ellátni képes - a szülőfalumban élő két nővérem segítségével. Régi mondás, hogy a baj soha nem jár magában. Még ugyanebben az évben újabb tragédia történt: váratlanul, tragikus hirtelenséggel elhunyt a feleségem öccse. Mindenkit megviselt a családban a fiatal, örökké életvidám sógorom halála, de különösen édesanyja nem tudta magát túltenni a tragédián, s került nagyon rossz lelki és idegi állapotba. A mérhetetlen mennyiségű altató- és nyugtatószerek ellenére sem volt képes több éjszakán keresztül még rövid időre sem lehunyni szemét. Lacit hívtuk segítségül, s az átadott energia hatására anyósom végre képes volt aznap átaludni az egész éjszakát. Laci kezelte rákos betegségben szenvedő legidősebb nővéremet is, akinek az állapota a természetgyógyászati kezelések hatására határozottan javult. S hozzá fordultunk segítségért, amikor amerikai staffordsire fajtájú kutyám kilenchetes korában megkapta a Parvo vírust, a kutyák rettegett pestisét. Hiszem, hogy Lacinak is nagy része volt abban, hogy a kutyus ma is a család, legfőképpen a kislányom kedvenceként élhet velünk. A fentebbi esetek magtanítottak arra, hogy ne csak a tapasztalati úton érzékelhető, empirikus dolgokban higgyek. A bioenergia gyógyító, sokszor csodatevő erejéről személyesen is meggyőződhettem.

Németh Nyiba Sándor - A szabadfogású birkózó válogatott vezetőedzője


Évek óta Harasztosi László parafenomén jósnője vagyok. Egy társaságban találkoztunk, és amikor megnéztem a tenyerét, rögtön láttam, hogy egy különleges képességű ember áll előttem. Laci tenyeréből erő és energia árad! Ha rossz napom van, vagy betegnek érzem magam, kérem a segítségét. Sokszor telefonon át küld energiát, vagy gyógyító erőt. Ebben ő egyedülálló. Cserében kártyát vetek neki, előre jelzem élete nagy eseményeit. Igaz barátok vagyunk. Kapcsolatunk kölcsönös megbecsülésen és segítségen alapul. Müllerné Rózsa - Jósnő


 Laci barátom kezét fogtam indulása első lépéseinél. Sok siker koronázta több mint két és fél éves közös munkánkat. Bejártuk az országot, itthon, s határainkon túl több ezer beteg ember egészségét adta vissza gyógyító ereje, a gyógyulás- gyógyítás folyamatába vetett hite példa nélküli. Munkássága első éveiben Debrecen és az ország lakossága megtapasztalhatta Laci közvetlenségét, segítőkészségét, gyógyító erejét. Minden hozzáfordulón segített nemtől, kortól, állapottól függetlenül. Sok kedves ismerőse, barátja sajnálja, hogy elkerült Debrecenből. Laciból ma már országos, nemzetközi szintű természetgyógyász lett.

Tóth János - Harasztosi László első menedzsere


Harasztosi László megszületett. Mikor, hol, de legfőképpen miért?!...Azt hiszem, az ő esetében nem hagyott kétséget a sors. Az egyetemes szellem, a krisztusi tudat vagy a kozmikus erő - bárminek hívjuk is - az, amely lehetővé teszi az emberek számára, hogy felismerjék azt az életerőt, amit Istennek köszönhetünk. Harasztosi László a másság furcsa figurája. Miért?... Mert ő mindezek valamilyen fokát magán (magában) hordja, mások számára nem mindig és azonnal felismerhetően. Kapta?! Ajándékként, sorsként, dolgokért. Kapta a másság külső és belső jegyeit. Hordja, viseli, "dolgozik" vele. Dolgozik ebben a másságot oly nehezen elfogadó (de a betegségek testi- lelki özöne alatt görnyedő és segítségért könyörgő) száz- és százezrek között. Nem tudom, lehet, talán ő is megriadt, amikor először érezte, hogy szellemével, kezével, mint egy csodálatos áttéttel (adó- vevő) segíthet másokon. Nem tudom, lehet, hogy volt százszor is, amikor tévútra tévedt, míg megtalálta az igaz utat. De ma már egyenesen halad, megértette a természetet és megtanulta jótékonyan használni azt. Igenis Laci, azért is Laci! Mert Harasztosi teszi a dolgát ebben a hitetlen világban, mert igenis CSODÁK PEDIG VANNAK. Ott vannak bennünk, legbelül.

"Az egyetemes Törvény vagy az Élő Lélek határtalan Ez az erő benned van, odaad neked mindent, amiben hiszel Az Egyetemes Törvény a te valódi éned." (Stuart Wilde)

Pataky Attila - Edda


Harasztosi László parafenoménnel egy barátom ismertetett meg, aki mindkettőnknek egyaránt a kliense. Laci a szervi, én a lelki problémái megoldásában nyújtottunk segítséget neki. Végül a sors úgy hozta, hogy mi ketten találkozzunk. Első beszélgetésünk alkalmával kizárólag közös kliensünk problémái megoldására összpontosítottunk, összeadva kettőnk tudását és tapasztalatát. Találkozásaink alkalmával Laciban nagyszerű embert ismertem meg, aki rendkívüli képességeivel lenyűgözött. Megajándékozott a videó-kazettájával, a könyvével, melyet nagy - nagy érdeklődéssel olvastam, valamint a gyógyító érmével, amelyet megmondom őszintén, eleinte kedves ajándékként az apró " mütyürjeim " közé raktam. Egy esős őszi reggelen rettentő fejfájással ébredtem. Nem ismerem a migrént - hála Istennek! - de akkor olyan kínzó fájdalom gyötört, hogy a könnyeim is csorogtak tőle. Lüktetett a halántékom és ráadásul folyton hányingert kaptam. Nem az az ember vagyok, aki rögtön a házi patika szerei után nyúl, és valami fájdalomcsillapítóval próbálja enyhíteni a fájdalmait. Ilyenkor inkább meditálok vagy az öngyógyításhoz folyamodom, de ebben az esetben még a meditációs állapotra sem voltam képes rákoncentrálni, mert úgy éreztem, egy óriási tüzes vasrúd szeli ketté a koponyámat, mely a gyomromig hatol le. Már-már ott tartottam, hogy az aszpirinért nyúlok, amikor megcsörrent a telefon. Mondanom sem kell, a csöngést úgy érzékeltem, mintha az agyamban villamosok zakatolnának és közben a dobhártyámon csilingelnének. Harasztosi Laci hívott. - Van kedved délután egy sakk partihoz? - kérdezte. - Lacikám! Olyan pocsék állapotban vagyok, hogy nem hogy sakkozni, de még menni is alig van erőm. - mondtam fátyolos hangon. - Minden kliensemet lemondok mára, mert ilyen állapotban képtelen vagyok jósolni. - Vettél már be valamit? - Még nem, de éppen keresgélek valami fájdalomcsillapítót, mert szétrobban a fejem és a tegnapi vacsora szeretne köszönni a mosdómnak. - Hát mért nem használod a gyógyító érmét? Negyed óra múlva kutya bajod sem lesz. - mondta egyszerű tárgyilagossággal. Megkaptam Lacitól az instrukciókat, mert a könyvéből képtelen lettem volna kikeresni az ide vonatkozó részeket, mivel a szememet is alig bírtam nyitva tartani. Követtem a Laci által adott utasításokat, és nem tudok jobb szót használni: csoda történt. Kevesebb, mint tíz perc leforgása után a kínzó fejfájás csökkenni kezdett, fél órán belül pedig tökéletesen megszűnt. Kora délelőttre a reggeli fájdalom emlék maradt csupán. Nem tudom megmagyarázni, hogy mi is történt valójában. Micsoda hallatlan és felfoghatatlan energia áradt a kis érmécskéből, amely a szörnyű kíntól végül megszabadított. De nem kell mindenre a magyarázatokat keresnünk. Az életünk csupa titok és rejtély. Aznap délután sakkoztunk. Az eredmény 2-2 lett.

Morvay Kendra, jósnő - sorselemző


1988. Szöul -2007. Budapest - Közel 20 esztendő, de a "Barátság egy életre szól!"

Petőváry Zsolt, vízipólós barátom által eljutottam a Mágushoz! Telefonon időpontot egyeztettünk, és találkoztunk. Elmondtam sírámomat, Ő azonnal munkához látott, én még fel sem ocsúdtam, már éreztem valami különös melegséget, nyugalmat. Beszélgettünk, közben Ő azért, gondolom, tevékenykedett. Sok minden szóba került, számomra különösen jó érzés volt olyan dolgokról szót váltani, amik engem is foglalkoztatnak. Az első alkalommal kb. egy órát töltöttünk együtt, s önbizalommal telve, dagadó mellkassal szálltam fel a 2-esMetróra, gyalogosan mentem, kikerülvén a budapesti közlekedés kellemetlenségeit. Gondolataim cikáztak, száguldoztak, kérdeztem magamtól -vajon hazaérek- e még??? Végül, sikerült, de megfogott valami fura azóta is folyamatosan bennem lévő tisztánlátás érzete, valami, megújulásnak, aktivitásnak képzelt érzés. Két nap múlva újra találkoztunk, a Mágus, az én kedves Hosszúpuskámat,(Katalinomat) vette kezei alá. Sajnos, a Fittness-ben eltöltött 3 év kiütközött, mind a gerincén, nyakán, hasán, sérv formájában. 60 kg.-val guggolni, fekve nyomni, nem a legegészségesebb mutatvány. Már az összes szakorvos látta Budapesten, MRI, koponyáról, nyakról, gerincről... minden lelet megvan ami csak elképzelhető. A Diagnózis: két gerincsérv a lumbális szakaszon, a gerinc teljes hosszában porckorongbetegség, a nyaki szakaszon 5 helyen, a sérvet megelőző előboltosulások találhatóak. Ezek, nagyon kellemetlen tünetekkel járnak, és pszichésen is rendkívüli módon megviselik az ilyen betegeket. A kezelés végeztével,(azóta,érezhető a javulás, kedélyváltozás + irányban tapasztalható), jött az én energiafeltöltésem! A lakásban található, összes nehéz tárgyat rám ragasztotta, az Ő különleges, veleszületett képességével. Vasaló, vok, komplett villany párbajtőr, 7.70.kg-os márvány sakktábla, balta, fejsze, franciakulcs,laptop, távírányítók..stb, kezével, adta át az energiát. Aki nem hiszi,járjon utána!!  A - http://www.harasztosi.hu/galeria/szekely-cerna-zoltan -en, ajánlom!!! Másnap horgászni indultam, korán reggel, és elképedve tapasztaltam, hogy az eddig csak csurdogáló prodúkcíóm, egy erős sugárra változott. Mutattam is a horgásztársaimnak, csak úgy, mint ifjúkoromban, megy már, biz az első emeletig is, nemcsak a pincéig!! Úgy érzem, kapcsolatunk barátsággá fejlődött, nem csupán a testi, hanem a lelki problémáim is egyre könnyebbé,lazábbá váltak. Éjjelente birkóztam az egész világgal, rémes álmok, félelmek támadtak meg, ezek most teljesen elkerülnek, elmaradtak, talán másokat zaklatnak, akik jobban megérdemlik, mint jómagam. Bármerre is vigyen a sorsom, hirdetem, a sportoló és művészvilágban: az ember és a természet egymásra van utalva, nem szabad tönkretenni, alantas anyagi, vagy nem is tudom milyen érdekek miatt. A sportorvos ne féltse állását anyagi célja érdekében, féltékenységből, legyen partner, de ha nem, az sem gond, de gyakoroljon önkritikát, néha... !!!! Ezt azért kellett leírnom, itt és e pillanatban, mert szorosan kapcsolódik az én gyógyulásommal is, és különben, akinek nem inge.... Köszönöm, Mágus!!!
Székely "Cérna" Zoltán, vívó világbajnok

Az öngyógyítás folyamata

Úgy érkeztél, mint tavaszi szellő,
Átjártad testem minden titkos zugát,
S mint forró sivatagi homokvihar
Hagytad rajtam égető kezed nyomát.
Reggel és éjjel, esőben, hóban, jégviharban
Hozzád rohanok, súlyos kínjaimmal,
s Te szelíden és nyugalommal
Végzel fájdalmas nyomorommal.
S midőn rám raknád e földi lét súlyos tárgyait, megbabonázott testem
Akár ezernyi harang, délidőben kondul meg bennem,
Dong, zsong, ütemesen nyargal, fejemen ménes vágtat el,
S a tüzes láva, lába nyomába, szárnyal a lelkemmel.
Mint lefátyolozott nők szeme bogára, vágyakozva kémlel, jobbra-balra
A szabadság után éhesen áhítozva,
Kezed érzi, tapintja, lelkem minden villanását,
Milliónyi emberen gyakorold még bűvös varázsát.

Budapest, 2007.június 01.  -   Székely Cérna Zoltán