A parafenomén

Minden nyelven egy kicsit mást értenek alatta. Valószínű azért, mert többféle képességet jelent, de mindenképpen valami szokatlan, a hétköznapok felett álló, különleges képességet. Európa közepén él Harasztosi László, aki szintén parafenomén. Hogy mit jelent ez az ő esetében? Egy olyan képességet, amely a térben mindenütt jelen lévő tiszta energiákkal van kapcsolatban. A parafenomén ezt az energiát a megfelelő helyre fókuszálja és így megindul a gyógyulás folyamata.

A tudomány hivatalosan nagyon keveset mond ezekről a képességekről, pedig valójában nagyon régóta használják ezeket. A történelem során éltek olyan személyek, akikről tudjuk, hogy képesek voltak a világegyetem erőit szolgálatukba állítani. Azért nevezhetjük őket kiválasztottaknak, mert megkapták az égi hatalmak hozzájárulását azon tevékenység gyakorlásához, amit folytattak. Harasztosi László is egy a kiválasztottak közül, és ezt nem ő állítja. Tettei bizonyítják. Végül is a világon minden energiából van, de csak kevesek képesek ezeket uralni. Harasztosi László egy ezen emberek közül! Sok esetben eljutottak hozzá olyan betegek is, akiknek gyógyulásáról a klasszikus orvostudomány nagyrészt lemondott. Ezek az emberek általában ismerőseik csodálatos tapasztalatai alapján hinni tudtak abban, hogy a parafenomén kezelése által meggyógyulhatnak. Ők azok, akik személyesen is megtapasztalhatták, mit is jelent közvetlenül kapcsolatba kerülni ezekkel az erőkkel, miként működik valójában az igazi, tiszta, kozmikus energia.

A parafenomén tudásáról messzire szálltak a hírek. Ennek eredményeként gyógyított Olaszországban, Németországban, Ausztriában, Kanadában, Amerikában és Ausztráliában. Sok ember csak a szemének hisz, ezért néha bemutatót tart a televízióban az energia egyéb hatásairól. Még hatásosabb és meggyőzőbb a Tömegpszichózis - Hipnózis, melynek során embereket akaratuk ellenére, mentális energiájával a székhez ragasztja, vagy felállítja őket. Ugyanígy álló helyzetükből eldönti őket. Utasítására az emberek különféle hangokat utánoznak, énekelnek, vagy az általa meghatározott témáról beszélnek. Különleges, valóban egyedi műsorai miden hitetlenkedő embert meg tud győzni az Isten által létrehozott energiák létéről. Mindenki hihetetlen, rendkívüli élménnyel gazdagodva távozik.

Mai világunkban, zaklatott, rohanó életünk, a stressz gyakran próbára teszi egészségünket. Harasztosi László megálljt int, gyógyulásra hív. A parafenomént végtelen emberszeretet, segíteni akarás és jóindulat jellemzi. Fogadják el segíteni akarását, mert őszinte emberbaráti szeretetéből fakad, és kivételes gyógyító erejével párosul.